• 1
  • 2
  • 3

16 września w siedzibie Samorządu Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie została podpisana umowa na działanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze w zakresie działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020”.. Lokalną Grupę Działania „Wspólna Sprawa” reprezentował Prezes pan Marek Pietrzak oraz Wiceprezes pan Jacek Stolarski. Samorząd Województwa reprezentowali: Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa i Piotr Łukasik - Kierownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki jakie nam przysługują z tego działania to kwota 132 000 zł. Wynika to z liczby mieszkańców. Nasze stowarzyszenie liczy ponad 63 000 mieszkańców. Obecnie przygotowywany jest wniosek o płatność pierwszej transzy czyli kwotę 92400 zł.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
WSPÓLNA SPRAWA

ugrojec

Ważne strony

uwm Urząd Marszałkowski 
www.mazovia.pl

 


arimrAgencja Restrukturyzacji
www.arimr.gov.pl

 


ugrojecUrząd Gminy i Miasta w Grójcu
www.grojecmiasto.pl


uwarkaUrząd Miejski w Warce
www.warka.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Jasieniec
www.jasieniec.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Goszczyn
www.goszczyn.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Chynów
www.chynow.pl

 


Ankieta