• 1
  • 2
  • 3

Zapraszamy na konsultacje społeczne.

Program

  1. Omówienie nowej perspektywy finansowej, w szczególności osi Leader w PROW 2014-2020                           
  2. Cel i zasada działania LGD             
  3. Analiza mocnych i słabych stron celów LSR                                          
  4. Rola społeczności lokalnych w procesie budowy strategii                    
  5. Dyskusja

Harmonogram:

Chynów Chynów ul. Główna 67 05-660 Chynów 17 wrzesień 2015 godz. 9- 10.30
Grójec Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec 21 wrzesień 2015 godz. 16- 17.30
Warka Warka pl. Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka 24 wrzesień 2015 godz. 16- 17.30
Jasieniec Jasieniec ul. Warecka 42 05-604 Jasieniec 30 wrzesień 2015 godz. 10- 11.30
Goszczyn Goszczyn ul. Armii Krajowej 2 05-610 Goszczyn 9 październik 2015 godz. 9- 10.30

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
WSPÓLNA SPRAWA

ugrojec

Ważne strony

uwm Urząd Marszałkowski 
www.mazovia.pl

 


arimrAgencja Restrukturyzacji
www.arimr.gov.pl

 


ugrojecUrząd Gminy i Miasta w Grójcu
www.grojecmiasto.pl


uwarkaUrząd Miejski w Warce
www.warka.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Jasieniec
www.jasieniec.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Goszczyn
www.goszczyn.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Chynów
www.chynow.pl

 


Ankieta